Socialni program Rotary kluba Grosuplje temelji na poznavanju problemov v lokalnem okolju, ki ga klub pokriva. Program je realno zastavljen, vanj pa so vključeni projekti, ki lahko že kratkoročno prinesejo pozitivne rezultate.

Program je večletni in predvideva uresničitev zastavljenih ciljev v obdobju od leta 2004 do 2008. Socialni program bo zasledoval naslednje prioritetne cilje:

  • zmanjšati uporabo / zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju (zlasti med mladimi);
  • zmanjšati negativne posledice mladim nenaklonjenih družbenih okoliščin ter zmanjšati pritisk različnih subjektov (npr. šole, družine) na otroke in mlade;
  • zmanjšati socialno izključenost ogroženih ciljnih skupin na območjih, ki jih pokriva klub (neposredna finančna ali materialna pomoč socialno ogroženih otok in mladostnikov ter družin);
  • omogočiti vsako leto otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin udeležbo na mednarodnih taborih Rotary klubov v sklopu projekta mladinske izmenjave;
  • sodelovati pri večjih humanitarnih akcijah, ki jih bodo organizirali drugi Rotary klubi oziroma mi sami.

Ta spletna stran uporablja za svoje delovanje spletne piškotke. Več o nas in piškotkih tukaj.

  Se strinjate?
EU Cookie Directive Module Information